Učivo  2023/ 2024:

                                                   září 2023: 

1.Strunatci

2. Obratlovci

3. Kruhoústí

4. Paryby

                                                   říjen 2023

1. Ryby

2. Obojživelníci

                                                 listopad 2023

1. Plazi

2.Ptáci 

                                                prosinec 2023

1. Savci - úvod, znaky

                                                leden 2024: 

 1. Savci

2. Vybrané ekosystémy ČR - živočichové

3. Vybrané biomy světa - živočichové


                                                únor 2024: 

1. Rostliny vyšší 

2. Mechorosty

3. Kapraďorosty

                                           březen 2024: 

 Rostliny nahosemenné 

                                            duben 2024: 

 1. Rostliny krytosemenné - pletiva + kořen + stonek

2.Rostliny krytosemenné - list + květ + květenství

3. Opylení, oplození. Semeno + plod

                                          květen 2024

1. Rostliny jednoděložné, dvouděložné znaky.

2. Krytosemenné rostliny - čeledi rostliny jednoděložné, a dvouděložné.

                                        červen 2024

1. Vybrané ekosystémy ČR - rostliny

2. Vybrané biomy světa - rostliny