Přírodopis 9.tř.

Učivo:


září 2023       1.  Vývin člověka

                        -  vývin před narozením, vývin po narození.

                      2. Základy genetiky

                      3. Geologie - úvod

říjen 2023    1. Země a Vesmír

                     2. Vesmír

                     3. Sluneční soustava

listopad 23  1. Stavba Země

                    2. Mineralogie - úvod

prosinec 23:  Mineralogie - skupiny nerostů

leden 2024:  Mineralogie - dokončení

                      Petrologie - horniny vynřelé, usazené , přeměněnné

                      Horniny vyřelé - hlubinné + výlevné 

                      Horniny usazené úlomkovité

 únor 2024    Horniny usazené organogenní + chemické.      

                      Horniny přeměněnné..

březen 2024: 1. Vnitřní geologické děje.

                       2. Tektonické jevy.

duben 2024: 1. Vnějši geologické děje

květen 2024: 1. Vnější geologické děje - dokončení.

                       2. Ěry Země.

červen 2024: 1. Základy ekologie.

                       2.Ochrana života a žovotního prostředí.