Přírodopis 9.tř.

Učivo:


září 2021  Opakování - člověk

                 Vznik Země. Sféry zemského tělesa.

                 Pohyby Země, Měsíc.


říjen 2021  Země a Vesmír.

                 Vznik Vesmíru. Složení Vesmíru.

                 Sluneční soustava.

                 Slunce- hvězda

listopad 2021  Mineralogie-úvod

prosinec 2021  Mineralogie přehled minerálů - úvod

 leden 2022:  Mineralogie přehled minerálů - dokončení

únor 2022:  Petrologie ( horniny).

březen 2022: Vnitřní geologické děje.

duben 2022: Vnější geologické děje.

květen 2022 : Vznik a evoluce života.

                        Geologické éry.

                        Geologická mapa ČR: