Rodinná výchova 9.tříd

ÚKOLY PRO DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

 sledujte, prosím, Google učebnu                                kód: g42goin


19.2 klima třídy

12.2. zdravá výživa

22. 1. duševní zdraví

15. 1. prevence

8. 1. můj rok 2020 

13. 11. rodičovské předpoklady (viz učebna)

6. 11. rodinné a životní krize

23. 10. vyber si obrázek ze str. 80 a vytvoř plakát/leták se souborem zásad poskytnutí pomoci; zpracuj graficky (nebo na PC) 

vypočítej životní minimum vaší rodiny - viz tabulka str.81 a porovnej se současnými daty (tabulkami)