Třídní informace tř. uč. Veronika Macháčková , p. asistentka Petra Bartoňová


2.10.

Dú a úkoly pro nemocné jsou v Bakalářích.

27.9.

Dú: Čj s. 12 (vyprávět pohádku podle obrázků), s. 13 četba

pro nemocné: Čj - opakování písmen (četba, řazení písmen z desek dle diktování, vytleskávání slov, psaní velkých tiskacích písmen na stírací tabulku), MPP s. 19 - 20

26.9.

Dú: Čj řadit písmena z desek dle vašeho diktování (malé tiskací e, velké tiskací O, ....), jakmile děti narovnají písmena - přečtou je (e, o, ...)

Děti mají v žákovské knížce ( zadní strana - jiná sdělení) vlepený lísteček s přístupovými údaji do BAKALÁŘŮ. Během dnešního dne Vám pošlu zkušební zprávu přes Bakaláře, kterou, prosím, potvrďte.

pro nemocné: Čj s. 11, M s. 12 (poslední cvičení jsme nedělali)

25.9.

: MPP (Moje první psaní) s. 18, kdo má doma písmena, prosím o vystřižení písmen o + u (děti, které mají písmena ve škole, budou mít tato 2 písmena nachystaná ve škole a do desek si je uloží zítra)

pro nemocné: Čj s. 10 (vybarvování hroznů), MPP s. 16 - 17, M s. 11 (dokončení celé strany), Prv s. 6

22.9.

pro nemocné: Čj s. 9 (seznámení s novým písmenem, žlutou pastelkou zakroužkovat malé tiskací -o-), MPP (Moje první psaní) s. 15, M s. 11 - nakresli náležitý počet (jen levý sloupeček)

21.9.

Dú: M s. 9/nakresli daný počet klobouků

pro nemocné: Čj s. 8 (vybarvování jen tiskacích písmen podle zadání od rodičů, např. velké tiskací E vybarvi zelenou, ...), MPP s. 14, M s. 8 - 9


20.9.

Dú: MPP (Moje první psaní) s. 13, vystřihnout a zařadit do desek písmena i - I

pro nemocné: MPP s. 12, Prv s. 5

19.9.

: M s. 7/nakresli příslušný počet rybiček

pro nemocné: Čj s. (1. cvičení - překreslování obrázků), s. 7 (vyznačit malé tiskací i) + četba vidlička i nůž, miska i talíř + vybarvit modrou pastelkou i - I, M s. 7 - dokončení

https://krouzkyporici.webnode.cz/nabidka/ 


Po stopách slavných míst České republiky

Srdečně zveme rodiče a děti naší školy na procházku po Velkém Poříčí s plněním soutěžních otázek, které se týkají slavných míst z naší historie. U mladších dětí je určitě potřeba pomoc dospělé osoby. Start je před školou, trasa je zakreslena do mapky a v cíli na Vás čeká malé pohoštění v hodnotě 30 Kč, které sponzoruje Rodičovská unie. Mapu a kupon na občerstvení si děti mohou vyzvednout u třídních učitelů nebo p. uč. Borsové. Na procházku se můžete vydat od úterý 19.9. do soboty 30.9. v čase, kdy se Vám hodí. S sebou ještě potřebujete papír a tužku. Odpovědi vhodíte do připravené krabice v cíli (Sokolovna Velké Poříčí). V pátek 7.10. proběhne vyhlášení ve škole a vyhodnocení správných odpovědí. Těšíme se, že se zúčastníte.


18.9.

Dú: Čj s. 6/ vybarvit rybu podle zadání

pro nemocné: Čj rozlišování všech čtyř podob písmen A - E, vytleskávání slov, MPP (Moje první psaní) s. 10 - 11, M s. 5 (spojit karty s obrázky), 6, 7 (nakreslit náležitý počet jablek + doplň tak, aby všude byly 3), Prv s. 4

15.9.

Dú v pátek děti dostávat nebudou, někomu dnes chyběly číslice + puntíky v deskách na číslice

Ve středu 20.9.2023 bude odstartován 11. ročník cyklistického závodu Časovka do vrchu. Závod je určený pro všechny žáky naší školy. Více informací https://docs.google.com/drawings/d/1RUwB1r64edZOq2vGFxGASrreQR9Pg9oEshRGSLCcgiI/edit

přihlášené děti: Cvejn, Matoušková, Tóth, Vavřenová, Krecl, Plecháč, Olashyn A., Olashyn S., Košťál, Červený, Gult, Ducháč


14.9.

Dú: M s. 4/přidej 1 červené jablíčko  a urči počet, vystřihnout a zařadit (podepsat - označit) všechna písmena E

13.9.

Dú: MPP (Moje první psaní) s. 7, zkoušejte hrát slovní hru ,,Slovní fotbal", některým dětem chybí hadřička (houbička) na stírací tabulku

pro nemocné: Čj - vytleskávání slov, slova po hláskách, hra ,,Slovní fotbal", rozlišování všech čtyř tvarů písmene A, písmeno A jsme psali na stírací tabulku + modelovali jsme ho, MPP s. 5, 6, PRV s. 3/2

12.9.

Dú: vystřihnout písmena a - A (á -Á) - zařadit do desek (z druhé strany písmeno podepsat nebo udělat značku, v deskách bude zařazené jen písmeno, které jsme se učili:), MPP (Moje první psaní) s. 4

pro nemocné: Čj - rozlišování malého/velkého -  psacího/tiskacího písmene ,,a", vytleskávání slov, slova vyslovuji po hláskách a děti určují slovo l -i -š -k -a...liška, M s. 3/doplň kolečka, urči počet hrušek - holik je hrušek, tolik se nakreslí koleček

Ve čtvrtek se konají třídní schůzky v naší třídě od 16:00 hod. s programem:

- společná témata

- platby, budu vybírat 1000 Kč (vysvětlím na tř. schůzce)

- v příštím týdnu dobrovolná akce Časovka do vrchu (cyklistické závody od školy ke kostelu), ve čtvrtek zapíšete děti, které se chtějí zúčastnit

11.9.

Dú: Slabikář s. 4 - akvárium (zelenou pastelkou spojit všechna malá ,,a,, se správným háčkem a červenou pastelkou spojit všechna velká ,,A,, se správným háčkem

pro nemocné: Čj s. 4 (vyvození písmene A, a - psací i tiskací podoba - rozlišovat), MPP (Moje první psaní) s. 3, M (matematika) s. 2 (dokreslit obrázky podle zadání), Prv s. 3/1 (kresba školy - barevně vyznačit okno naší třídy)

Některým dětem chybí stírací tabulka, modelína (zítra to budou potřebovat). Všechny učebnice a sešity mají mít děti již obalené a ve škole, doma dnes mají pouze Slabikář s dom. úkolem. Někdo dnes neměl ve škole, ani v aktovce Slabikář - prosím o kontrolu.


8.9.

Kdo má doma na dokreslení OPIČKU (vybarvování podle číslic) - přinese v pondělí. Prosím, nedávejte dětem, z bezpečnostních důvodů, do školy lízátka, děkuji. Příští týden se budeme učit již podle rozvrhu.

Za tento týden děti moc chválím. Postupně se učíme zvykat na školní režim a děti jsou moc šikovné. Některé děti ještě nemají vyplněnou stránku v žákovské knížce (osobní údaje), prosím o vyplnění do pondělí.

Třídní schůzky:

https://zs-velke-porici2.webnode.cz/l/tridni-schuzky6/


7.9.

školní práce: pravolevá orientace, vpředu - vzadu, rozklad slov na hlásky (rozkládám já a děti slovo vysloví dohromady), určování počtu slabik ve slově, vybarvování podle čísel 1, 2, 3, 4 - kdo nestihl, dodělá doma, kresba podle příběhu

6.9.

Dnes jsme procvičovali orientaci v prostoru (vpravo, vlevo), vytleskávali jména a zkoušela jsem na děti mluvit ,,Jako robot" - po hláskách, také jsme venku procvičovali grafomotoriku a poslední hodinu jsme byli venku.

PROCVIČOVAT - mluvení ,,Jako robot" (p - e - s.....pes, ....)

5.9.

Dnešní den zvládly všechny děti skvěle, mají ode mě velkou pochvalu.

4.9.

Vážení rodiče, škola se otvírá v 7:40 hod., v šatně bude zítra čekat p. asistentka a já budu ve třídě. Bylo by dobré, aby si děti co nejdřív zvykly docházet do třídy samostatně. V průběhu tohoto týdne s nimi můžete do školy vstupovat a od příštího týdne by děti do školy vcházely již bez vašeho doprovodu.

Zítra budu od dětí vybírat obalené sešity, vyplněné dokumenty, které si založím (byly v notýsku pro 1. ročník), společně si uložíme košíčky do lavice, kufříky. Čekají nás seznamovací hry, projdeme si budovu školy a půjdeme ven. 

Celý týden se budeme seznamovat s prostředím školy, s předměty, spolužáky a postupně začneme s výukou.