Vlastivěda + přírodověda - 4. třída

Vložte svůj text...

květen

Vl - samostatná práce:

Vyberte si jakoukoliv pražskou zajímavost a něco o ní do sešitu napište. Přiložte i obrázek (vytisknete, nakreslíte? - jak chcete)... Věnujte této zajímavosti MAXIMÁLNĚ 1 stranu v sešitě. A dejte si prosím záležet i na úpravě. Jsem zvědav na výsledky!

- Vodní ekosystémy


duben

Vl - kraje ČR, hlavní město Praha

Př - jak chránit příroduVl - Česká republika - úvodní informace

 - Ochrana přírody v ČR, jarní příroda

Samostatná práce (v týdnu od 29. do 31.3.)

Př - obrázek "Jaro v přírodě" - na celou stranu v sešitě

+ popisky (rostlin a živočichů)

koukni na str 52 a 53 v učebnici

Vl - vypsat z učebnice státní symboly ČR (str 6)

nadpis "Státní symboly"

+ můžeš si některý vybrat a nakreslit


Přírodověda 17. 3 - samostatná práce

Vypište si do sešitu živočichy, kteří žijí v jednotlivých lesních patrech.

Pracujte na webu https://rysava.websnadno.cz/Prirodoveda.html k tématu lesa (hlavně "význam lesa a lesní patra")


Vlastivěda - úterý 9. 3. - zadání samostatné práce

Na úterní vlastivědu máte zadanou tuto práci (začínáme probírat Českou republiku):

- na novou stranu v sešitě udělejte velký výrazný (barevný - jestli chcete) nadpis "ČESKÁ REPUBLIKA"

- vypište základní údaje o naší republice (počet obyvatel, rozloha - to je její velikost, hlavní město - i s počtem obyvatel, kdo je prezident a předseda vlády)

- vypište okolní státy, které s námi sousedí

- nakreslete naši vlajku (tak, jak to má být správně!)

Děkuji a zdravím Vás.

o.h.

Vl - České království za Přemyslovců

 - Živá příroda - rostliny, les - prales


Vl - první Přemyslovci, video Historie Prahy

- horniny a nerosty (video Krajinou domova - Skalní megapole)

Přírodověda: dokončili jsme kapitolu o neživé přírodě, poslední téma bylo "Půda" - složení, význam (doplňte si sešity prosím)

Vlastivěda: dokončili jsme kapitolu o Velké Moravě

úkol: napsat své jméno hlaholicí - tuto abecedu najdete v učebnici (strana 20 nahoře)


Zdravím všechny!!

Prosím všechny žáky, aby se na mé hodiny přihlašovali do své třídy (4. třída).

Zároveň se přihlašujte včas, prosím. Zatím vše funguje dobře, tak ať to tak i zůstane.

Veškeré přihlašovací údaje znáte, nebo je najdete na webu školy. Jde o hodiny vlastivědy, přírodovědy, hudební výchovy...

Ondřej Hůlek