Vlastivěda + Přírodověda 5.tř.

10.9. Přírodověda (suplování, I.Borsová), téma: Živá a neživá nepříroda

Do čtvrtka 17.9. nakreslit na 1.stranu sešitu obrázek neživé přírody (inspirace učebnice str.3)