Informace pro 9. třídu
Třídní informace

Český jazyk

Matematika
Anglický jazyk - Borsová

Anglický jazyk - Jandáčková

Německý jazyk

Španělský jazyk

Fyzika
Zeměpis
Přírodopis
Chemie

Dějepis

Občanská výchova
Rodinná výchova